ไม่รับโปรโมชั่น

1. ไม่รับโปรโมชั่น

true wallet

2. true wallet